Raporty okresowe
GK PGF Skonsolidowany raport półroczny za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2019 roku
Raporty bieżące EBI
Raporty bieżące ESPI